tel. 603 560 997
biuro@scuoladante.pl

Metoda

Zajęcia w Scuola Dante prowadzone są zgodnie z wytycznymi Rady Europy, zawartymi w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference for Languages), dokumencie, który wprowadził m.in. podział nauki na poziomy A1-C2. Dzięki temu mają Państwo pewność, że nauka w Scuola Dante jest ustandaryzowana, prowadzona zgodnie z metodą, której skuteczność popierają badania naukowe, a jej efekty są osiągalne w krótkim czasie. Stosowanym przez nas podejściem jest podejście komunikacyjne, kładące nacisk na cztery sprawności językowe, które przyswaja się w odpowiedniej, odwzorowującej naturalny proces przyswajania języka, kolejności. Słuchanie i mówienie są tu priorytetem. Aby zachęcić Uczniów do komunikacji, korzystamy z różnorodnych materiałów: piosenek, fragmentów audycji, filmików, gier dydaktycznych. Świadomi tego, że dla wielu osób komunikacja w obcym języku jest stresem, w aplikowaniu opisanej metody koncentrujemy się na wyeliminowaniu go, na niewymuszaniu mówienia oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Pomaga nam to zwłaszcza w prowadzeniu zajęć z osobami, które nie wyniosły dobrych doświadczeń ze szkoły lub z tymi, które swoją przygodę z edukacją zakończyły już jakiś czas temu. W naszych kursach ogólnych przewidziane jest korzystanie z podręcznika prowadzącego, nie oznacza to jednak, że każdy kurs jest taki sam. Korzystamy z elementów różnych metod, dopasowując kursy do oczekiwań i możliwości naszych Uczniów.