EMILIA
Lektor polski

CV

Absolwentka lingwistyki stosowanej, ze specjalizacją tłumaczenia specjalistyczne oraz glottodydaktyka. Stypendystka Università degli Studi di Verona, tłumacz.